All images are protected by Copyright ©Jo Joosten

Home Schetsen Schilderijen Foto Media Links
Kunstschilder CV Exposities

Het doek gaat open, de voorstelling kan beginnen…


Het opgevoerde stuk laat de cyclus van geboorte, leven en dood zien.

Als de nacht overgaat in de dag en het levenslicht wordt aanschouwd, begint het sprookje dat leven heet. Het leven en de levensbeleving, zo fragiel, weergegeven als zeepbel, laat zien dat een leven van voorspoed en vooruitgang door een speldenprik uit elkaar kan spatten.


Maar ook het opgesloten zitten in een vicieuze cirkel van tegenspoed,kan door de speldenprik een totaal andere wending nemen.


De tegenstellingen van het leven, weergegeven door water en vuur, dag en nacht, leven en dood laten ook de levensvoorwaarden zien, want ook al brandt het vuur, vernietigend op zijn weg, de as zorgt voor vruchtbare grond, waaruit nieuw leven kan opbloeien. Het vuur aan de schenen wordt gadegeslagen door wezens uit lang vervlogen tijden en net zoals zij, zullen ook de westerse en oosterse vrouw door het verleden ingehaald worden als zij er zelf toe behoren.


De fragiliteit van verbondenheid wordt duidelijk weergegeven door de minuscule verbinding in het midden, die laat zien dat verbondenheid door een kleine ruk kan veranderen in verdeeldheid.


En als de voorstelling eindigt, en het doek gaat vallen, kan niemand ontkomen aan de blik van het alziende oog.


De wereld volgens lucifer”  Acryl op doek  

formaat 100x80 cm  Particuliere collectie